EN | RU

שבט רכסים

  • עשית כבר לייק לצופים?
    פורסם על ידי שבט רכסים ביום 4/12/2011
    | לחץ כאן

  • איך לא להדבק בשפעת בעבודה , בבית ספר?
    פורסם על ידי שבט רכסים ביום 4/12/2011
    | לחץ כאן

  • "עובדי הכור בדימונה נחשפו ביום לקרינה המותרת בשנה"
    פורסם על ידי שבט רכסים ביום 7/12/2011
    | לחץ כאן
כתובתנו
הרב עוזיאל 542
ירוחם, 80500

טלפון נייד
2440628 - 054

דואר אלקטרוני
z.rechasim@gmail.com

  • אפרת מלכה - מרכזת בוגרת פרטים
  • תמר סגל - מרכזת בוגרת פרטים