zofim.org.il
  
 


 
אתר המשלחת לג’מבורי
חץ  דפי מידע דף הבית » אתר המשלחת לג’מבורי » טלפונים ויצירת קשר

טלפונים ויצירת קשר פורסם בתאריך 19/7/2011


איש קשר טלפון פקס מייל
משרדי ההתאחדות
03-6303682 03-7394170 itahdut@zofim.org.il
מנהל המשלחת אבישי (כושה) 054-6655103
jamboree@zofim.org.il
עורף משלחת יהודה פישר 054-2441000