zofim.org.il
  
 


 
מחלקת משאבי אנוש
חץ  מגזין הכתבות דף הבית » מחלקת משאבי אנוש » ארכיון הכתבות » כתבה: שאלוני הערכה - ראשי שבטים

תמונת מגזין שאלוני הערכה - ראשי שבטים פורסם על ידי "צופים ברשת"
בתאריך 22/1/2011
בכתבה זו צפו 4564 גולשים

דגשים לביצוע שיחות הערכה – ראש שבט על מרכז שבט

בימים אלו תנועת הצופים עורכת תהליך הערכה לעובדיה.
במסגרת זו הינכם מתבקשים להעריך את מרכז/י השבט.
 
מטרת התהליך:
הערכת ושיפור ביצועים אישיים, בחינת תפקודו והתנהגותו של העובד ושיפור תפוקותיו לאור הגדרת התפקיד והיעדים שהוצבו בתכנית העבודה.
מטרות נלוות:
 • חיזוק יחסי עבודה גלויים, הוגנים והדדיים באמצעות שיקוף המצב הקיים ובחינתו לאור הגדרת התפקיד באווירה של פתיחות והידברות.
 • מנוף לפיתוח אישי: זיהוי עובדים עם פוטנציאל גבוה לתפקידי המשך בתנועה.
 
תהליך הערכת מרכז שבט
 • שיחה של מלווה שבט הנהגתי עם ראש שבט.
 • מילוי טופס הערכה ע"י ראש השבט במערכת הממוחשבת.
 • מילוי טופס הערכה עצמי ע"י מרכז השבט במערכת הממוחשב.
 • שיחה של מלווה שבט הנהגתי עם צוות מוביל בשבט.
 • המלווה השבטי מקבל את כל הנתונים ממחלקת משאבי אנוש.
 • המלווה השבטי כותב את הערכתו תוך התייחסות לכלל המעריכים (ראש שבט, צוות מוביל בשבט, הערכה עצמית של מרכז שבט).
 • ביצוע שיחת הערכה בין מלווה שבטי למרכז שבט.
 
דגשים לכתיבת הערכה
 • מיקוד בתחום העיסוק של בעל התפקיד המוערך.
 • חשיבה אחורה לאורך זמן (תופעות ולא אירועים נקודתיים).
 • הערכה עניינית ומקצועית ולא "סגירת חשבונות".
 • לפחות 3 חודשים בתפקיד והכרות טובה.
 • נטייה טבעית למרכז: נסו לתת תשובה מובהקת ולא 3,4.
 • התלב

פרסם כתבה »


חץ  תגובות הגולשים לכתבה זו פורסמו 0 תגובות | הוספת תגובה