zofim.org.il
  
 


 
שבט עוגן
חץ  לוח קבצים דף הבית » שבט עוגן » לוח קבצים

הקבצים לא נסרקו מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !

קובץ אישור הורים שנתי 2017-2018    (39 KB)
יש להגיע עם מסמסך זה להרשמה לשנה

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ טופס אישור הורים    (43 KB)
-

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ הסבר לרישום בפורטל הורים    (613 KB)
הסבר לרישום לפורטל הורים. שבט עוגן עובר להרשמה בפורטל ההורים, הרשמה ותשלום יכולים להתבצע דרך הפורטל לאחר רישום למערכת

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ טופס ביטול הרשמה במחנה    (12 KB)
במקרה של ביטול יש לתת קוסץ זה מלא למדריך! מחנה נעים!

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ טופס ביטול הרשמה למפעל    (12 KB)
טופס זה ימולא במידה וחניך הרשום למפעל אינו מגיע למפעלץ הטופס ימולא עד התאריך המפורסם.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ